Bytový dom NBC Dlhé Diely, Bratislava

Bytový dom NBC Dlhé Diely, Bratislava

výstavba 6 měsíců
bednění 41 tis. m2
betonáž 10,5 tis. m3
armatura 1120 t

podlaží 7NP a 2 PP

Date
Category
Dodávka železobetonových konstrukcí