Administratívne centrum Omnipolis, Bratislava

Bytový dom NBC Dlhé Diely, Bratislava

výstavba 6 měsíců
bednění 43 tis. m2
betonáž 6,5 tis. m3
armatura 700 t

podlaží 10 NP a 1 PP

Category
Dodávka železobetonových konstrukcí